Frida Kahlo, La colonna spezzata, 1944

Frida Kahlo, La colonna spezzata, 1944

Frida Kahlo, La colonna spezzata, 1944