Richard Avedon, Dovima fra gli elefanti, dettaglio, 1955

Richard Avedon, Dovima fra gli elefanti, dettaglio, 1955

Richard Avedon, Dovima fra gli elefanti, dettaglio, 1955