Salvador Dalí, Madonna di Port Lligat, 1950

Salvador Dalí, Madonna di Port Lligat, 1950

Salvador Dalí, Madonna di Port Lligat, 1950